Kayaking in Ba Hang

Ba Hang fishing village area are among the favorite kayaking spot of tourists in Ha Long Bay. It has a charming landscape with fishermen fishing village; Dinh Huong island opposite the three lakes in blue, dreamy … So very suitable for tourists kayaking propped Bay view. There are three rows at a Sunday Halong incipient collection reporters Quang Ninh has recorded a number of images.

Với giá 40.000đ (theo tour) đến 50.000đ (khách đi lẻ), du khách có thể dễ dàng thuê 1 chiếc kayak đôi chèo trong 1 giờ.

Priced at 40,000 (tour) to 50,000 (individual travelers), travelers can easily rent a kayak double paddle 1 for 1 hour.

Trước khi ngồi vào kayak, các du khách đều được hướng dẫn qua cách chèo và yêu cầu mặc áo phao.

Before sitting in the kayak, visitors are guided through how to paddle and life jacket requirements.

Qua người phiên dịch, Josette Galliot - du khách đến từ Canada, cho biết, chị đã xem trên mạng và biết Hạ Long là một trong các điểm chèo kayak hàng đầu thế giới.

Through an interpreter, Josette Galliot – visitors from Canada, said she was watching on network and know Ha Long is a point in the world’s top kayak.

Nhiều du khách cho rằng, khi chèo kayak, họ như được hoà mình vào thiên nhiên Hạ Long...

Many travelers said that the kayak, they like to tune into nature Halong …

 

Leave a comment

Your email address will not be published.